To the Summit of Snowdon

The railway is now open for the 2024 season.

Please note that the destination from the 23rd of March until the 15th of May will be Clogwyn Station which is located 3/4 distance up the mountain. There are no facilities at Clogwyn.

 

I Gopa'r Wyddfa

Mae'r Rheilfordd bellach ar agor.

Sylwch mai'r gyrchfan o'r 23ain o Fawrth hyd at y 15fed o Fai fydd Gorsaf Clogwyn sydd 3/4 pellter i fyny'r mynydd. Nid oes unrhyw gyfleusterau yng Nghlogwyn.

 

Traditional Diesel Service 2024

Traditional Diesel Service 2024

Travel to Clogwyn Station from the 23rd of March until the 15th of May 2024. Travel to the Summit of Yr Wyddfa / Snowdon on board our Traditional Diesel Service from the 15th of May until 27th of October 2024.

Buy tickets