To the Summit of Snowdon

The railway is now closed and will reopen in spring 2024.

Tickets for our 2024 season will be available from Tuesday 12th of December 2023.

Keep an eye on our website and social channels for confirmation of our opening date.

Thanks to all who visited us in 2023.

I Gopa'r Wyddfa

Mae'r Rheilfordd bellach ar gau a bydd yn ailagor yng ngwanwyn 2024.

Bydd tocynnau ar gyfer ein tymor 2024 ar gael Dydd Mawrth Rhagfyr 12fed 2023

Cadwch lygad ar ein gwefan an sianeli cymdeithasol am gadarnhad o'n dyddiad agor.

Diolch i bawb a ymwelodd a ni yn 2023.