To the Summit of Snowdon

The railway is now closed and will reopen in spring 2024.

Tickets for the 2024 season are now available below.

Please note that the destination from the 23rd of March until the 15th of May will be Clogwyn Station which is located 3/4 distance up the mountain. There are no facilities at Clogwyn.


I Gopa'r Wyddfa

Mae'r Rheilfordd bellach ar gau a bydd yn ailagor yng ngwanwyn 2024.

Mae tocynnau ar gyfer tymor 2024 ar gael nawr, gwelwch isod.

Sylwch mai'r gyrchfan o'r 23ain o Fawrth hyd at y 15fed o Fai fydd Gorsaf Clogwyn sydd 3/4 pellter i fyny'r mynydd. Nid oes unrhyw gyfleusterau yng Nghlogwyn.


Traditional Diesel Service 2024

Traditional Diesel Service 2024

Travel to Clogwyn Station between the 23rd of March until the 15th of May then travel to the Summit of Yr Wyddfa / Snowdon on board our Traditional Diesel Service until the 27th of October 2024

Buy tickets